guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 – sesiunea 1

APLICAŢIE ELECTRONICĂ SUBMĂSURA 8.1 SPRIJIN PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ŞI CREAREA DE SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A PERIOADEI DE DEPUNERE A CERERILOR DE PLATĂ

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A PRIMEI SESIUNI DE DEPUNERE A CERERILOR DE SPRIJIN

ANUNŢ DE LANSARE A PRIMEI SESIUNI DE DEPUNERE A CERERILOR DE SPRIJIN

Anunţul privind perioada de depunere a cererilor de plată pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurirea și crearea de suprafeţe împădurite” – sesiunea 1/2016, Sesiunea 2/2017 sau/și Sesiunea 3/2018

Informare privind implementarea schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( APIA) informează potentialii beneficiari referitor la instituirea şi implementarea schemei de ajutor de stat cu titlul ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 857/2016.

Schema este implementată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală DGDR-AMPNDR, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafeţe împădurite se acordă în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 ca ajutoare co-finanţate din FEADR.

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătoriilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru realizarea de trupuri de pădure şi perdele forestiere de protecţie.

Pentru informaţii suplimentare privind beneficiarii schemei, condiţiile de eligibilitate, valoarea sprijinului precum și modalitatea de acordare a ajutorului de stat, vă recomandăm să consultaţi Ghidul solicitantului.

Formularele anexelor din Ghidul solicitantului sunt puse la dispoziţia dumneavoastra, în format electronic editabil, în vederea constituirii dosarului cererii de sprijin*:

  • Formular_Anexa 1 Solicitare Notă de constatare
  • Formular_Anexa 2 Declaraţie Intreprinderi în dificultate
  • Formular_Anexa 3 Declaraţie renunţare forme de sprijin
  • Formular_Anexa 5 Declaraţie situaţie terenuri
  • Formular_Anexa 6a Solicitare Consiliul Judeţean
  • Formular_Anexa 6b Adresă Consiliul Judeţean
  • Formular_Anexa 9 Declaraţie accesare schemă
  • Formular_Anexa 13 Solicitare aviz Garda Forestiera
  • Formular_Anexa 16 Model contestaţie”

*Formularele vor fi completate conform indicaţiilor din Ghidul solicitantului, în funcţie de forma de organizare şi tipul de proprietate asupra terenului.

Potenţialii beneficiari sunt invitaţi la Centrele Judeţene APIA în vederea eliberării Notei de constatare și identificării suprafeţelor de teren destinat împăduririi în sistemul IACS – LPIS gestionat de APIA.

Fișiere atașate (47)

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut