guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Înregistrare in registrul unic

REGISTRUL UNIC DE IDENTIFICARE

Formular de înscriere în Registrul unic de identificare. (335 KB)

Ordinul nr. 22/2011 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună. (293 KB)

Obţinerea CODULUI UNIC DE ÎNREGISTRARE, (în urma reorganizării Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună):

În vederea simplificării şi eficientizării procedurii de înregistrare şi identificare a solicitanţilor care accesează măsuri reglementate de politica agricolă comună, a fost reglementată reorganizarea Registrului fermelor, care în baza Ordinului MADR nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, devine Registrul Unic de Identificare (denumit în continuare RUI).

Registrul Unic de Identificare (RUI) este element component al Sistemului Integrat de

Administrare şi Control, realizat şi administrat de APIA în vederea identificării fermierilor care pot beneficia de sprijin naţional şi comunitar.

Registrul Unic de Identificare (RUI) este realizat în format electronic de către Agenţia de Plăţi şi

Intervenţie pentru Agricultură, ca o aplicaţie informatică unitară şi este gestionat de APIA.

 

Registrul Unic de Identificare (RUI) preia integral datele existente în Registrul fermelor, în

aplicaţiile aferente măsurilor reglementate de politica agricolă comună şi cuprinde informaţii

referitoare la:

a. Identificarea fermierilor;

b. Identificarea solicitanţilor care depun cereri de finanţare pentru măsurile din PNDR;

c. Identificarea solicitanţilor pentru măsurile de piaţă, cota de lapte, comerţul exterior cu produse agricole şi promovarea acestora pe piaţa internă şi în ţări terţe

d. Identificarea solicitanţilor pentru ajutoarele de stat, alţii decât cei prevăzuţi la lit.a) – c).

În Registrul Unic de Identificare se pot înscrie şi fermierii care nu solicită plăţi, precum şi cei care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului pe suprafaţă şi în sectorul zootehnic. Codul unic de identificare nu se acordă pentru puncte de lucru şi/sau sucursale.

Atribuirea de către APIA a codului unic de identificare în RUI este o condiţie necesară pentru accesarea măsurilor de sprijin ,se face o singură dată, pentru fiecare solicitant, pe baza unuia dintre următoarele documente:

Formularul de înscriere în RUI, care este prevăzut în Anexa nr. 1  din Ordinul MADR nr. 22/2011;

Cererea unică de plată, care se constituie şi în cerere de înscriere în RUI;

Cererea pentru aprobarea solicitantului, pentru programul de încurajare a consumului fructelor în şcoli şi pentru acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare, care

se constituie şi în cerere de înscriere în RUI;

Cerere de finanţare pentru potenţialii beneficiari ai măsurilor din cadrul PNDR;

Notificare privind selecţia solicitantului, care la data depunerii cererii de finanţare prin PNDR era persoană fizică şi care avea obligaţia autorizării conform prevederilor legale la data semnării

Contractului de finanţare/Deciziei de finanţare, însoţită de formularul prevăzut în Anexa nr. 3 din Ordinul MADR nr. 22/2011;

Cerere pentru solicitanţii ajutoarelor de stat prevăzuţi la art.1 alin.(2) lit.d) din Ordinul MADR nr. 22/2011;

Solicitare de validare a datelor înregistrate, transmisă de celelalte instituţii către APIA, aprobată printr-o procedură stabilită de comun acord.

Documentele prevăzute la art. 3. alin. 1 lit. a) – c) din Ordinul MADR nr. 22/2011 se depun la sediile APIA.

Documentele prevăzute la art. 3. alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MADR nr. 22/2011 se depun la sediile Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, numită în continuare AFIR.

Documentele prevăzute la art. 3. alin. 1 lit. f) din Ordinul MADR nr. 22/2011 se depun la sediile APIA sau ale celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după caz.

 

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE ÎN RUI SE OBŢINE DE LA INSTITUŢIA LA CARE S-A DEPUS SOLICITAREA.
FORMULARUL SE VA COMPLETA CU LITERE DE TIPAR.

Solicitanţii deja înregistraţi în RUI, care intenţionează să desfăşoare şi activităţi de comerţ exterior şi/sau de promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe depun la APIA sediul central formularul prevăzut în Anexa nr. 1 şi ataşează documentele menţionate la punctul nr. 37 din aceasta.

Solicitantul este responsabil de realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 3. alin. 1 lit. a)– f) din Ordinul MADR nr. 22/2011, cunoscând prevederile codului penal.

Solicitantul are obligaţia de a declara orice modificare intervenită asupra situaţiei existente la data

înregistrării în RUI, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia, depunând în acest sens documente justificative.

În cazul solicitanţilor pentru măsurile de comerţ exterior şi/sau de promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, APIA generează codul unic de identificare folosind aplicaţia IT în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea de către solicitant a documentaţiei complete şi comunică solicitantului codul atribuit.

În cazul în care documentaţia depusă de solicitant este incompletă, în termen de 5 zile de la primirea solicitării, APIA notifică solicitantul asupra necesităţii completării documentaţiei, precizând documentele care trebuie depuse la APIA.

APIA comunică în scris solicitantului acceptul de utilizare a codului unic de identificare pentru activitatea de comerţ exterior sau de promovare a produselor agricole pe piaţa internă sau în ţări terţe, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete.

Este recomandat ca solicitanţii pentru activitatea de comerţ exterior să se asigure, înainte de a depune la APIA formularul de înscriere, că au în obiectul de activitate Comerţ cu ridicata pentru categoria de produse pe care o vor menţiona la punctul 37 din formularul de înscriere.
Informaţiile minime pe care trebuie să le cuprindă RUI sunt prevăzute în Anexa nr. 2 a OMADR nr.22/2011.
Codul unic de identificare la APIA se va menţiona în toate cererile adresate APIA sau celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordinea MADR, după caz.

 

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut