guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Termeni și condiții

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile ulterioare) si ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Pe parcursul activitatilor derulate, APIA poate colecta urmatoarele cateogorii de date:

 • Date cu caracter personal de identificare a persoanelor care depun cereri de plata (nume, prenume, CNP, adresa, datele contului bancar) – date necesare pentru inregistrarea si evaluarea cererilor de plata
 • Date cu caracter personal de identificare a imputernicitilor numiti de persoanele care solicita plata (nume, prenume, CNP) – date necesare pentru inregistrarea si evaluarea cererilor de plata
 • Date cu caracter personal de identificare a exploatatiei zootehnice a solicitantului si/sau ale membrilor familiei, in masura in care acestea contribuie la activitatea agricola a solicitantului (CNP, ID exploatatie) – date necesare pentru identificarea exploatatiei zootehnice a solicitantului si evaluarea cererilor de plata
 • Date cu caracter personal de identificare a suprafetelor agricole/exploatatiilor invocate de solicitant pentru efectuarea platilor (adresa, nr. parcela etc.) – date necesare evaluarea cererilor de plata
 • Date cu caracter personal de identifcare a rentierilor (Nume, CNP, Serie si numar CI, , Telefon / email, Adresa de domiciliu, Cont bancar, Copie CI)
 • Date cu caracter personal de identifcare a imputernicilor desemnati de rentieri (Nume, CNP, Serie si numar CI, Adresa de domiciliu)
 •  Date cu caracter personal cu privire la imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (solicitanti, personal APIA au alte persoane care viziteaza spatiile APIA) (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile APIA, adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor APIA) – date necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile APIA, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea persoanelor vizate precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de APIA)
 • Date cu caracter personal de identificare a personalului APIA (inclusiv date despre persoanele delegate/detasate de alte institutii catre APIA) (nume, prenume, CNP, adresa, varsta, data nasterii, datele contului bancar, informatii din cazierul judiciar) – date necesare pentru incheierea contractului de munca
 • Date cu caracter personal de contact ale candidatilor la locurile de munca vacante din cadrul APIA (nume, prenume, telefon, e-mail, adresa, fotografie) – date necesare recrutarii personalului APIA
 • Date cu caracter personal de identificare a vizitatorilor in sediile APIA (nume, prenume, serie si numar CI) – date necesare identificarii persoanelor din exterior care viziteaza sediile APIA

Prin acest document, APIA informeaza persoanele vizate, ale caror date sunt colectate, cu privire la modul in care sunt utilizate aceste date si, in acelasi timp, informeaza persoanele vizate despre drepturile care li se cuvin.

a) Date de contact
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucuresti
Numar de telefon: +4021 305 48 02
b) Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor:
E-mail: dpo@apia.org.ro
c) Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
APIA colecteaza date cu caracter personal ale persoanelor solicitante a platilor pe care le poate prelucra in scopuri precum:

Scopuri operationale

 • inregistrarea cererilor de plata;
 • evaluarea eligibilitatii persoanelor la plata subventiilor si/sau la schemele de plata/masuri de sprijin si ajutor derulate de APIA;
 • efectuarea controalelor prin sondaj asupra informatiilor furnizate de persoanele solicitante (de exemplu, controale de teledetectie);
 • transmiterea comunicarilor si materialelor informative ale APIA

Scopuri specifice managementului resurselor umane

 • elaborarea si semnarea contractului de munca;
 • efectuarea platilor corespunzatoare contractului dumneavoastra de munca;
 • indeplinirea tuturor cerintelor legale referitoare la platile fiscale;
 •  indeplinirea obligatiilor legale legate de conditiile de munca;
 • oferirea de beneficii pentru angajati.
 • evaluarea competentelor profesionale in timpul proceselor de recrutare si selectie pentru candidatii care au aplicat la job

Colectarea, prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate se realizeaza avand la baza temeiul legal stabilit prin acte normative specifice subventiilor si/sau schemelor de plata/masurilor de sprijin si ajutor derulate de APIA.

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal

In fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, dupa caz, catre:

 • Autoritati/institutii ale statului in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Furnizori de servicii adiacente verificarii eligibilitatii cererilor de plata (de exemplu, servicii de teledetectie)
 • Furnizori de servicii IT pentru mentenanta sistemelor informatice de gestiune a activitatii.

e) Transferul datelor in afara tarii

APIA nu transfera date cu caracter personal in afara tarii.

f) Perioada stocarii datelor

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate pe durata necesara relevanta pentru scopurile mentionate mai sus si atâta timp cat este cerut de legislatia nationala aplicabila.

g) Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt colectate de catre APIA au urmatoarele drepturi, conform legislatiei in domeniu:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal colectate de catre APIA;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal stocate de catre APIA;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre APIA;
 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal de catre APIA;
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a depune o plângere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut