guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Noutăţi Măsura 10 Agro-mediu şi climă începând cu anul 2018

Începând cu data de 1 martie 2018, MADR şi APIA invită fermierii care utilizează terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu și climă (M.10), în zonele afectate de constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13), dar și fermierii care utilizează terenuri aflate în conversie sau terenuri certificate în agricultura ecologică (M.11) să solicite la APIA plăţile compensatorii de dezvoltare rurală prin cererea unică de plată. Alocările acestor măsuri depășesc 2,6 mld. EUR.

Elementele de noutate aduse de către MADR măsurilor de mediu și climă începând cu anul 2018 sunt:

 • introducerea a 3 noi pachete în cadrul Măsurii 10 – Agro-mediu și climă aplicabile pe terenuri agricole pentru conservarea speciilor acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina) și dropia (Otis tarda), precum și pe terenuri arabile pentru protejarea speciilor de păsări comune;
 • includerea posibilităţii de a cumula pe aceeași suprafaţă plăţile compensatorii acordate în cadrul pachetelor aplicabile pe pajiști permanente, atât prin Măsura 11 – agricultura ecologică, cât și prin Măsura 10 – agro-mediu și climă. Astfel, în funcţie de combinaţia de pachete accesate, nivelul plăţilor cumulate poate fi cuprins între 119 – 449 euro/ha/an pentru perioada de conversie și între 153 – 483 euro/ha/an pentru perioada de menţinere a practicilor de agricultură ecologică;
 • creșterea nivelului plăţilor compensatorii acordate la nivel naţional pe pajiști permanente fără angajament de agro-mediu și climă cu 19 euro/ha/an pentru perioada de conversie și cu 18 euro/ha/an pentru perioada de menţinere a practicilor de agricultură ecologică, faţă de anul 2017.

Cererile unice de plată pentru aceste măsuri se pot depune până la jumătatea lunii mai la Centrele Judeţene și Centrele Locale ale APIA.

 

Ca element de noutate adus Măsurii 10 – Agro-mediu și climă începând cu anul 2018, au fost introduse 3 noi pachete pentru conservarea unor specii de păsări, după cum urmează:

Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina) cu următorul nivel al plăţilor:

 • sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina)- 200 €/ha/an;

Pe parcelele angajate se vor lăsa fâșii necultivate/ nerecoltate. Este interzisă utilizarea fertilizanţilor chimici și a pesticidelor și cultivarea rapiţei, porumbului și florii-soarelui. Pe fâșiile necultivate se va desfășura activitatea agricolă minimă.

 • sub-pachetul 9.2 – pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina):
 • varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru acvila ţipătoare mică – 269 €/ha/an;
 • varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru acvila ţipătoare mică – 190 €/ha/an.

Pe parcelele angajate cositul poate începe numai după 1 iulie, fiind necesară lăsarea unor suprafeţe necosite până la 1 octombrie. Se vor respecta anumite limite pentru încărcătura cu animale pe pășuni și pentru cantităţile de gunoi de grajd utilizat în mod tradiţional. Se interzic utilizarea fertilizanţilor chimici și a pesticidelor, drenajul și folosirea utilajelor grele.

Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole cu o plată de 92 € /an/ha.
Pe parcelele angajate se vor lăsa fâșii necultivate, pe care nu se vor aplica îngrășăminte chimice sau pesticide. Pe fâșiile necultivate se va desfășura activitatea agricolă minimă.

Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda), cu următoarele sub-pachete:

 • sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda),
 • varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 €/ha/an,

Pe suprafaţa angajată se va înfiinţa pajiște.

 • varianta 11.1.2 – zonă de protecţie pentru dropie pe teren arabil – 100 €/ha/an,

Pe suprafaţa angajată se va respecta în fiecare an un anumit asolament.

Pe suprafaţa angajată în cadrul ambelor variante suprafeţele pe care s-au înfiinţat culturi perene vor putea fi cosite după 1 iulie, fiind necesară lăsarea unor suprafeţe necosite până la 1 octombrie. Cositul se face dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, folosindu-se un dispozitiv pentru protecţia păsărilor cuibăritoare la sol.

Sub-pachetul 11.2 – pajiști permanente importante pentru dropie (Otis tarda)

 • varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru dropie – 269 €/ha/an,
 • varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru dropie – 190 €/ha/an,
 • varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajiști importante pentru dropie – 169 €/ha/an.

Pe parcelele angajate cositul poate începe numai după 1 iulie, fiind necesară lăsarea unor suprafeţe necosite până la 1 septembrie. Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, iar pentru varianta 11.2.3, utilajele grele vor fi dotate cu un dispozitiv pentru protecţia păsărilor cuibăritoare la sol. Se vor respecta anumite limite pentru începerea pășunatului, încărcătura cu animale pe pășuni și pentru cantităţile de gunoi de grajd utilizat în mod tradiţional. Se interzic utilizarea fertilizanţilor chimici și a pesticidelor și desfășurarea oricăror lucrări agricole pe timp de noapte.

Plăţile compensatorii se acordă pentru respectarea angajamentelor pe o perioadă de 5 ani, fiind necesar ca fermierii să respecte cerinţele de bază și cele specifice aferente pachetelor pentru care aplică și să ţină o evidenţă a activităţilor agricole prin completarea caietului de agro-mediu. Indiferent dacă pachetul se aplică pe teren arabil sau pe pajiști permanente, nu este permis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare. Beneficiarii vor trebui să facă dovada deţinerii cunoștinţelor necesare implementării angajamentelor.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut