guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Măsuri de mediu şi climă finanţate prin PNDR 2014-2020 Campania 2018

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2018 pe terenurile agricole

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar incepând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele decât zona montană şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice). Aceste măsuri au atras interesul fermierilor români, în perioada 2008-2015 fiind efectuate plăţi în volum de cca. 3,47 mld. euro în cadrul angajamentelor încheiate în cadrul celor 3 măsuri, ceea ce reprezintă cca. 42% din întreaga alocare a PNDR 2007-2013 şi 98% din alocarea măsurilor Axei 2 care au fost adresate sectorului vegetal.

Astfel, din datele extrase din bazele de date administrate de Agenţia de Plăţi, ţinând cont de precizările metodologice aduse de Cadrul Comun de Monitorizare şi Evaluare (CMEF) conform cărora angajamentele aplicate pe aceeaşi suprafaţă agricolă pot contriui la unul sau mai multe obiective stabilite pentru PNDR 2007-2013, rezultă că pe perioada anterioară de programare, plăţile acordate în cadrul măsurilor Axei 2 adresate terenurilor agricole au contribuit la:

 • menţinerea biodiversităţii – 6,073 mil. ha;
 • calitatea solului – 864 mii ha;
 • calitatea apei – 2,186 mil. ha;
 • evitarea izolării şi abandonării terenurilor – 6,014 mil. ha;
 • diminuarea schimbărilor climatice – 1,431 mil. ha.

Pentru perioada de programare 2014-2020, a fost pus un accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor, precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în agricultură și zonele rurale, în concordanţă cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noul pachet de măsuri de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020, adresate practicilor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agriculturii ecologice (Măsura 11) şi zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), aceastea fiind implementate în România începând cu anul 2015. Alocările acestor măsuri sunt unele consistente, fermierii putând accesa angajamentele în cadrul cărora sunt diponibile sume de cca. 2,66 mld. euro (Măsura 10 – 1,071 mld. euro, Măsura 11 – 236,42 mil. euro, Măsura 13 – 1,355 mld. euro).

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu şi climă, precum şi în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2018, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmăreşte o intensificare a acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, cu privire la posibilitatea deschiderii unor angajamente, la condiţiile de eligibilitate şi la cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, la standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea minimă şi încadrarea în categoria fermierilor activi), dar şi la nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament.

Cu scopul asigurării tuturor informaţiilor necesare pentru continuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor precedenţi care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigurarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angajamente în anul 2018, la nivelul instituţiilor implicate în elaborarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi climă (Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor:

Informaţiile relevante privind condiţiile aplicabile măsurilor de mediu şi climă în anul 2018 se pot consulta la toate Centrele Locale şi Centrele Judeţene APIA, Oficiile Judeţene şi Centrele Regionale ale AFIR, la Compartimentele de Dezvoltare Rurală Judeţene şi la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aceste informaţii sunt disponibile şi în mediul online:

Pentru a aduce aceste informaţii cât mai aproape de fermieri, în perioada imediat următoare se va desfăşura o amplă campanie de distribuire a documentelor enumerate anterior la instituţii şi parteneri ai MADR care activează la nivel naţional, regional, judeţean sau local.

În cadrul acestei campanii, MADR şi instituţiile responsabile cu implementarea măsurilor de mediu şi climă (APIA şi AFIR) vor încerca prin informările postate pe site-urile proprii să prezinte informaţiile de detaliu privind modul de accesare şi condiţiile de implementare ale angajamentelor, astfel încât să se asigure cele mai bune condiţii pentru creşterea gradului de accesare al acestor măsuri, dar şi creşterea calităţii implementării ca rezultat al unei bune informări a beneficiarilor.

Anunţ pentru fermieri!

În situaţia în care, la depunerea cererii unice de plată prin care doriţi să accesaţi măsurile de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020:

 • Măsura 10 – agro-mediu și climă,
 • Măsura 11 – agricultură ecologică,
 • Măsura 13 – plăţi petru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

şi întâmpinaţi dificultăţi legate de:

 • obţinerea materialelor informative sau a informaţiilor necesare privind măsurile de sprijin disponibile
 • obţinerea informaţiilor necesare pentru identificarea corectă a terenurilor agricole
 • obţinerea informaţiilor necesare pentru completarea cererii unice de plată
 • completarea şi depunerea cererii unice de plată
 • obţinerea informaţiilor privind angajamentul dumneavoastră

vă rugăm să vă adresaţi Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, trimiţând un mesaj la adresa: sesizari.mediu@madr.ro.

Pentru rezolvarea rapidă și eficientă a problemei dumneavoastră, vă rugăm să menţionaţi în titlul e-mailului numărul dvs. de identificare în baza de date APIA (în format RO………), iar în mesajul dvs. să furnizaţi informaţii detaliate referitoare la problema întâmpinată şi datele dvs. de contact (telefon, fax, adresă, etc.).

ATENŢIE: Adresa de e-mail sesizări.mediu@madr.ro este monitorizată numai în perioada de depunere a cererilor unice de plată.

Utilizarea acestei adrese de e-mail are ca scop urgentarea rezolvării problemelor întâmpinate de dvs. în procesul de completare şi depunere a cererii unice de plată, nefiind utilizată pentru preluarea solicitărilor informaţii de interes public (conform prevederilor Legii nr.544/2001 cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public) ori pentru a prelua petiţii (în baza Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut