guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Legislaţie naţională

 • Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană
   
 • Acordul cadru de delegare APDRP/APIA/ANSVSA nr.P86/A35/26431/12.07.2012 pentru implementarea măsurii 2.1.5 plăţi pentru bunăstarea animalelor cuprinsă în axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR)
   
 • PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
   
 • Ordinul MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul,identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România
   
 • Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia porcinelor, care transpune Directiva 91/630/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcinelor, abrogată prin Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a standardelor minime de protecţie a porcinelor
   
 • Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare nr. 40/2010 privindaprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor
   
 • Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare nr. 85/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, cu modificările ulterioare
   
 • Ordin MADR nr.6/11.01.2013 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 – pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor – sesiunea de depunere 14 ianuarie – 15 februarie 2013

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut