guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Legislaţie europeană

 • Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare
   
 •  Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Regulamentul (CE) nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală, cu modificările şi completările ulterioare
   
 •  Regulamentul (CE) nr. 1120/2009de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Regulamentul (CE) nr. 1182/1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor şi expirării termenelor
   
 •  Regulamentul (CE)nr.1/2005 al Consiliuluidin 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CEE si a Regulamentului (CE) nr.1225/1997

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut