guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Informare privind seminarul de prezentare a noii politici a Uniunii Europene privind promovarea produselor agricole – 18 noiembrie 2015

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează producătorii din sectorul agroalimentar că începând cu data 01 decembrie 2015, intră în vigoare noile reglemetări privind promovarea produselor realizate în acest sector.

Pentru informara unui număr cât mai mare de potenţiali beneficiari, la iniţiativa Comisiei Europene, în data de 18 noiembrie 2015 va avea loc un seminar de prezentare a noii politici de promovare, susţinut de doamna Annabelle Menéndez Vallina, din cadrul Comisiei Europene, Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Unitatea B5, Promovare.

Seminarul va fi găzduit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sala 20.

Tema seminarului este „Noua politică a Uniunii Europene privind promovarea produselor agricole”.

Dintre principalele elemente care caracterizează noile reglementări, menţionăm: programul anual de lucru, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene (care poate fi accesat aici), obiectivele generale şi specifice ale acţiunilor de informare şi promovare, categoriile de beneficiari, produsele şi sistemele care pot fi promovate, ţările terţe, finanţarea.

Obiectivul general al acţiunilor de informare şi de promovare este de a creşte competitivitatea sectorului agricol din Uniunea Europeană.

Obiectivele specifice ale acţiunilor de informare şi de promovare sunt:

– creşterea gradului de conştientizare cu privire la calităţile produselor agricole ale Uniunii şi standardele înalte impuse metodelor de producţie în Uniunea Europeană;

– creşterea competitivităţii produselor agricole şi a anumitor produse alimentare din Uniunea Europeană şi a consumului acestor produse şi creşterea vizibilităţii lor atât în Uniunea Europeană, cât şi în afara sa;

– creşterea nivelului de cunoaştere şi recunoaştere a sistemelor de calitate ale Uniunii Europene;

– creşterea cotei de piaţă a produselor agricole şi a anumitor produse alimentare din Uniunea Europeană, acordându-se o atenţie deosebită pieţelor din ţările terţe cu cel mai mare potenţial de creştere,

– restabilirea condiţiilor normale de piaşă în cazul unor perturbări grave ale pieţei, al pierderii încrederii consumatorilor şi al altor probleme specifice.

Beneficiarii acestei măsuri pot fi:

– organizaţiile profesionale sau interprofesionale,

– organizaţiile de producători sau asociaţii ale organizaţiilor de producători,

– organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv şi activitate acţiunile de informare şi de promovare pentru produsele agricole şi care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector, definită în mod clar;  

– grupuri  reprezentative pentru denumirea protejată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012.

Toate categoriile de beneficiari menţionate trebuie să fie reprezentative pentru sector, inclusiv pentru grupuri, în ceea ce priveşte Denumirea de Origine Protejată (DOP), Indicaţia Geografică Protejată (IGP), Specialătăţile Tradiţionale Garantate (STG) şi recunoscute la nivelul statului membru.

Produsele  şi sistemele care pot fi promovate, sunt :

– produsele menţionate în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia tutunului, de exemplu:  fructe şi legume proaspete şi procesate, miere, lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, ouă de pasăre, vin, peşte, condimente, plante medicinale, cereale, plante vii şi produse de floricultură, uleiuri şi grăsimi, etc. Lista completă poate fi accesată aici.

-bere, ciocolată şi produse derivate, pâine, produse de patiserie, prăjituri, produse de cofetărie, biscuiţi şi alte produse de panificaţie, băuturi produse din extracte de plante, paste făinoase, sare, gume şi răşini naturale, pastă de muştar, porumb dulce,  bumbac;

– băuturile spirtoase cu Indicaţie Geografică Protejată;

– sistemele de calitate privind Denumirile de Origine Protejate (DOP), Indicaţiile Geografice Protejate (IGP), Specialităţile Tradiţionale Garantate (STG);

– metoda de producţie ecologică

Pieţele terţe care pot fi accesate în anul 2016 sunt localizate în 5 regiuni geografice definite, fiind alocat buget distinct şi pentru alte regiuni geografice.  Cele 5 regiuni geografice menţionate sunt:

– China, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan

– SUA şi/sau Canada

– America Centrală, America de Sud şi zona Caraibilor

– Asia de Sud-Est şi anume Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda, Timorul de Est şi Vietnam

– Orientul Mijlociu şi Africa

Finanţarea din partea Uniunii Europene este nerambursabilă şi urmăreşte creşterea sumelor alocate, până la 200 de milioane EUR în 2019.

Pentru anul 2016 Uniunea Europeană a prevăzut  un buget disponibil în valoare de 111 milioane EUR. 

Ratele de cofinanţare UE variază între 70 şi 80%, funcţie de tipul de program şi pot ajunge la 85% pentru programele în cazul unor perturbări grave ale pieţei, al pierderii încrederii consumatorilor şi al altor probleme specifice. Restul cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina organizaţiilor care formulează propuneri de programe.

Informaţii suplimentare, detaliate, privind noile reguli care vor guverna domeniul promovării produselor agricole pot fi accesate pe site-ul Comisiei Europenepe pagina oficială a Comisiei Europene, Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală, dedicată măsurilor de promovare şi pe site-ul Agenţiei Executive pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente (CHAFEA) sau la adresa electronică: http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.

Legislaţia Uniunii Europene relevantă în cadrul măsurii acţiuni de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe poate fi accesată la următoarele link-uri: R(UE) nr. 1831/2015R(UE) nr. 1829/2015R(UE) nr. 1144/2014.

Pentru informaţii suplimentare privind participarea la seminar vă puteţi adresa APIA, Direcţia Comerţ Exterior şi Promovare Produse Agricole, Bucureşti, Piaţa Rosetti, nr.4, etj. 3, pe adresa electronică promovare@apia.org.ro sau la telefon 021.2005.012, 021.2005.032/033/017. 

Persoane de contact:

consilier superior – Mirela Banfi;

consilier juridic – Cristina Măciucă. 

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut