guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Indicatorii statistici privind activitatea APIA

10 ANI DE SUBVENȚII EUROPENE PENTRU AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

Sfârșitul anului 2016 marchează încheierea primului deceniu de când România este membră a Uniunii Europene și, totodată, a primului deceniu de implementare, de către Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – APIA, a schemelor și măsurilor de sprijin finanţate din fonduri europene și naţionale destinate susţinerii fermierilor români.

10 ani cu rezultate importante în ceea ce privește absorbţia fondurilor europene, în care ne-am aliniat cerinţelor și rigorilor aferente mecanismelor și instrumentelor vechii Politicii Agricole Comune. Ulterior, ne-am concentrat pe adaptarea la Noua Politică Agricolă Comună.

În tot acest timp APIA a reușit să gestioneze situaţiile și provocările apărute în prelucrarea cererilor depuse de peste 1 milion de beneficiari, pentru toate schemele și măsurile gestionate.

Vorbesc faptele, cifrele și statisticile

Anual APIA derulează 45 de scheme de plată/măsuri de acordare a ajutoarelor financiare europene şi naţionale, cuprinzând 89 de submăsuri, respectiv pachete/sub-pachete, punând în aplicare fluxurile procedurale în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare și naţionale în vigoare. 

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 2007-2014

Valoarea plafonului financiar alocat de Uniunea Europeană, pe care APIA l-a derulat în perioada de programare 2007-2014, a fost de 11,82 miliarde euro, fiind compus din 7,8 miliarde euro destinaţi schemelor de plăţi directe, măsurilor de piaţă şi intervenţie finanţate din FEGA și 3,02 miliarde euro destinaţi implementării măsurilor delegate din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, finanţaţi din FEADR. În perioada 2007-2013, raportat la alocarea financiară aferentă fiecărui an, APIA a înregistrat o rată a absorbţiei fondurilor europene de 98%.

Din totalul fondurilor destinate agriculturii pentru România, în perioada 2007-2014, APIA a asigurat absorbţia fondurilor europene pentru agricultură, contribuind astfel la încurajarea transferului de cunoștinţe şi a inovării, creșterea competitivităţii, promovarea organizării lanţului alimentar şi a gestionării produselor, refacerea, protecţia şi consolidarea ecosistemelor, încurajarea utilizării eficiente a resurselor şi tranziţia către o economie cu consum redus de carbon, dar şi la promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 2015 -2020

În perioada 2015-2020, România beneficiază de alocări financiare de peste 20 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a derula fondurile destinate finanţării Politicii Agricole Comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.

Astfel, bugetul încredinţat APIA pentru gestionare, în cadrul noii Politici Agricole Comune, a crescut substanţial: aproximativ 14,25 miliarde euro, din care circa 11,35 miliarde euro revin României pentru acordarea plăţilor directe şi a măsurilor de piaţă, restul fiind alocaţi prin delegare de la bugetul FEADR pentru gestionarea măsurilor care vizează mediul, agricultura ecologică, zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, dar și pentru asigurarea bunăstării animalelor.

Procentual, APIA gestionează în noua perioadă de programare circa 70% din valoarea totală a fondurilor alocate României pentru sectorul agricol.

Reforma Politicii Agricole Comune reprezintă o schimbare fundamentală a acestei politici faţă de perioada 2007-2014, cu noi reglementări de care fermierii trebuie să ţină cont în activitatea lor viitoare.

Noua Politică Agricolă Comună intrată în vigoare începând cu anul 2015 a presupus aplicarea unor scheme și măsuri noi, mult mai complexe.

În 2016, în acest context, Comisia a decis ca plăţile aferente anului 2015 să se efectueze până la data de 15 octombrie. APIA a reușit să se încadreze în acest termen, având în vedere că peste 90% din plăţi s-au efectuat până la sfârșitul lunii august.

În plus, în acest an, APIA a reușit 2 performanţe:

  • Plata în avans a peste 870 milioane de euro, pentru un număr de 754.421 de fermieri, o valoare record a plăţilor în avans pe care le face România pentru o campanie de plăţi directe;
  • Începerea plăţilor finale la data de 1 decembrie 2016, reprezentând, de asemenea, o nouă reușită a Agenţiei.

APIA este angajată în continuare la capacitate maximă să contribuie, în interesul și cu sprijinul direct al fermierilor, la o agricultură modernă şi eficientă, la dezvoltarea spaţiului rural și la creșterea economiei în ansamblul ei, pe termen mediu şi lung, în România.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut