guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Măsura de intervenţie pentru lapte praf degresat

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează cu privire la măsura de intervenţie pentru lapte praf degresat ce presupune cumpărarea de către CE a cantităţilor de produse eligibile din piaţă în vederea sprijinirii producătorilor/procesatorilor în perioadele în care preţul pe piaţa comună scade sub anumite limite.

În conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 1308/2013 respectiv Reg. (CE) nr. 1272/2009, perioada de intervenţie pentru produsul lapte praf degresat este cuprinsă între data de 1 martie și 30 septembrie ale fiecărui an. În anul 2016 prin derogarea stabilită de Reg. (UE) nr. 1549/2015 perioada de intervenţie este între 1 ianuarie și 30 septembrie.

Preţul de referinţă stabilit de CE pentru cumpărarea la intervenţie a laptelui praf degresat este de 169,80 euro/100 kg.

Cumpărarea la Intervenţie a laptelui praf degresat se poate face la preţ fix sau ca urmare a unei proceduri de licitaţie deschise de CE.

Având în vedere faptul că potrivit notificărilor transmise de statele membre la 1 aprilie 2016 în conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (3) din Reg. (UE) nr. 1272/2009, cantitatea totală de lapte praf degresat oferită spre intervenţie la preţ fix începând cu 1 ianuarie 2016 pare a fi depășit limita de 109 000 de tone fixată la art. 3 alin. (1) lit. (c) din Reg. (UE) nr. 1370/2013, Comisia adoptă  „Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/482 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de suspendare a achiziţiei pentru intervenţie la preţ fix a laptelui praf degresat pentru perioada de intervenţie care se încheie la 30 septembrie 2016 și de deschidere a procedurii de licitaţie pentru achiziţionare”.

Astfel, începând cu data de 01 aprilie 2016 toate ofertele de vânzare la preţ fix a laptelui praf degresat se resping.

Procedura de cumpărare la intervenţie prin licitaţie a laptelui praf degresat peste limita prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. (c) din Reg. (UE) nr. 1370/2013 este deschisă până la 30 septembrie 2016.

  • Termenul de depunere a ofertelor de participare la prima licitaţie individuală este 19 aprilie 2016, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).
  • Data limită de depunere a ofertelor de participare la următoarele licitaţii individuale este prima și a treia zi de marţi a fiecărei luni, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).
  • În cazul în care respectiva zi de marţi coincide cu o zi nelucrătoare, termenul expiră în ziua lucrătoare precedentă, la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

Pentru a fi eligibile, ofertele de participare la licitaţie trebuie să se refere la produse eligibile din punct de vedere calitativ. Cantitatea minimă a ofertei este de 20 tone lapte praf degresat, iar solicitarea va fi însoţită de dovada constituirii unei garanţii de 50 euro/tone.

  • În cazul vânzării la intervenţie prin licitaţie, preţul solicitat în ofertă nu poate depăși valoarea de 169,80 euro/100 kg produs.
  • În cazul cumpărării la intervenţie prin licitaţie, CE stabilește un preţ maxim de achiziţie iar APIA acceptă ofertele de participare la licitaţie care sunt egale cu valoarea maximă sau mai mici decât aceasta. Toate celelalte oferte de participare la licitaţie se resping. În cazul în care nu s-a stabilit niciun preţ maxim de achiziţie, toate ofertele de participare la licitaţie se resping.

Pentru detalii, operatorii interesaţi se pot adresa APIA, Direcţia Măsuri de Piaţă Comerţ Exterior la adresa de e-mail: zootehnie.apia@apia.org.ro sau la tel. 021.200.50.26.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut