guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Director Direcţia Management Resurse Umane: Camelia Luchian

Nume: Camelia Luchian

Naţionalitate: română

Data naşterii: 31 decembrie 1968

Experienţă profesională:

2016, aprilie – prezent, director Direcţia Management Resurse Umane, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

2014, septembrie – 2016, aprilie, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, secretar economic Ambasada României la Atena;

2010, mai – 2014, august, director Direcţia Management Resurse Umane, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

2009 – 2010, mai – vicepreşedinte Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, Bucureşti;

2008, mai – 2009, aprilie – director S.C. Piscicultorul S.A.;

2008, aprilie – director Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol, Bucureşti;

2007, iulie – 2008, martie – director S.C. Pescaris S.R.L.;

2006, iunie – 2007  – expert parlamentar, Senatul României;

2005 – 2006, mai – şef Serviciu Juridic, Relaţii Interinstituţionale şi Internaţionale, Agenţia Natională pentru Pescuit şi Acvacultură, Bucureşti;

2004 – 2005, septembrie – inspector general, Inspecţia Piscicolă, Bucureşti;

2002, septembrie – 2003 – consilier al ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, detaşată inspector general la Inspecţia Piscicolă, Bucureşti;

1998 – 2002, septembrie – director general S.C. Cyprinus S.A.;

1994 – 1998 – inginer şef producţie, S.C. Cyprinus S.A.;

1993–1994 – inginer stagiar, Staţiunea de Cercetare şi Producţie Piscicolă Iaşi.

Educaţie şi formare:

1988 – 1993 –  Facultatea de Industrie Alimentară şi Tehnică Piscicolă, Galaţi;

2000 – 2004 – Facultatea de Drept, licenţiat Academia de Poliţie, Bucureşti;

2008 – 2010 – Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, USAMV, Bucureşti, studii masterale, specializarea Management şi Dezvoltare Rurală;

Noiembrie 2013 – Doctor în agronomie – tehnologii specifice în agricultură.

Limbi străine cunoscute (ascultare, citire, participare la conversaţie, discurs oral, scriere):

Engleză: B2, B2, B2, B2, B2

Franceză: B1, B1, B1, B1, B1

Cursuri, specializări:

Curs de implementare HACCP în industria alimentară, USAMV Bucureşti (1997);

Curs de piscicultură, comercializare peşte, managementul calităţii, organizat de fundaţia Know How Found, UK (1998);

Curs de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator (2005);

Managementul proiectelor pentru accesarea fondurilor europene (iulie 2010);

Management resurse umane (decembrie 2010);

Cadrul internaţional de practici profesionale ( aprilie 2011);

Management organizaţional (aprilie 2011);

Auditul intern bazat pe cadrul COSO autoevaluarea controlului ( iunie 2011);

Audit intern pentru entităţile publice ( octombrie 2011);

Certificat ECDL complet (noiembrie 2011);

Dezvoltarea resurselor umane (iulie 2012);

Campania de depunere cereri pe suprafaţă 2013 – PAC (2013);

Curs manager de performantă(2013);

Curs de management organizaţional (2013);

Curs de manager de proiecte (2014);

Curs de manager resurse umane (2014);

Curs de auditor intern (2014);

Implementarea şi aplicarea viitoarei Politici Agricole Comune. Prevenirea fraudei şi a corupţiei în vederea protejării intereselor financiare  ale Uniunii Europene (2014);

Managementul resurselor umane, etică şi integritate în entităţile publice (2016);

Prevenirea şi combaterea fraudei, etica şi ingritatea în entităţile publice (2016).

Lucrări publicate:

Producţia de peşte din România, tendinţe naţionale şi perspective, simpozion internaţional Evoluţii ale agriculturii şi ale zonelor rurale în contextul dezvoltării durabile, iunie 2011;

Utilizarea resurselor şi utilizarea lor în producţia piscicolă din România, simpozion internaţional Evoluţii ale agriculturii şi ale zonelor rurale în contextul dezvoltării durabile, mai 2012.

 

 

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut