guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

“Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Gorj, în domeniul public al Orașului Novaci, precum și darea în administrarea Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Gorj și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unui imobil transmis în domeniul public al statului (…)”

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: birou.presa@apia.org.ro. Persoanele interesate sau societăţile/organizaţiile care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ sau a anexelor acestuia supuse dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiectul de ordin la care se referă, sau după caz, punctul/punctele/pagina din anexa la care se face referire, menţionând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut