guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea, precum și transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Staţiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea și din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Vrancea

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: birou.presa@apia.org.ro. Persoanele interesate sau societăţile/organizaţiile care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ sau a anexelor acestuia supuse dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiectul de ordin la care se referă, sau după caz, punctul/punctele/pagina din anexa la care se face referire, menţionând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut