guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

2. Plăți directe cuplate pentru venit în sectorul zootehnic (SCVZ)

2.1 PD-21 – Sprjin cuplat pentru venit – vaci de lapte

Intervenția presupune acordarea unei plăți cuplate de producție unice pe cap de animal eligibil. Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de legislația națională și europeană.

Acordarea unei plăți unice cuplate pe producție pe cap de animal eligibil în vederea menținerii activității de creștere a bovinelor de lapte la un anumit nivel având în vedere aspecte legate de viabilitatea fermelor și riscul de abandon al acestei activităţi, lipsa de alternative în ocuparea forţei de muncă, necesitatea aprovizionării pieţelor locale cu lapte şi produse din lapte, în vederea utilizării capacităţilor de producţie existente. Sprijinul cuplat de producție acordat acestui sector conduce la prevenirea tendinţei de reducere a efectivelor de bovine, fenomen care a luat amploare în ultimii ani, specializarea creşterii animalelor pentru producţia de lapte care generează asigurarea pe piață a cantităților necesare de lapte și produse din lapte.  Dezvoltarea sectorului de creştere a bovinelor de lapte conduce la valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor furajere.

Informațiile necesare pentru solicitarea intervenției, precum și documentele necesare se regăsesc în cadrul Ghidului pentru Solicitanții de Intervenții in Sectorul Zootehnic Campania 2023.

2.2 PD-22 – Sprjin cuplat pentru venit- carne vită

Intervenția presupune acordarea unei plăți cuplate de producție unice pe cap de animal eligibil. Solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de legislația națională și europeană.

Informațiile necesare pentru solicitarea intervenției, precum și documentele necesare se regăsesc în cadrul Ghidului pentru Solicitanții de Intervenții in Sectorul Zootehnic Campania 2023.

2.3 PD-23- Sprjin cuplat pentru venit-bivolițe de lapte

Intervenția presupune acordarea unei plăți cuplate de producție unice pe cap de animal eligibil. Solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevăzute de legislația națională și europeană.

Informațiile necesare pentru solicitarea intervenției, precum și documentele necesare se regăsesc în cadrul Ghidului pentru Solicitanții de Intervenții in Sectorul Zootehnic Campania 2023.

2.4 PD-24 -Sprijin cuplat pentru venit – ovine/caprine

Sprijinul cuplat acordat acestui sector va conduce la dezvoltarea sectorului de creştere a ovinelor/caprinelor, conduce la valorificarea integrală, eficientă şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor furajere urmărindu-se evitarea abandonului activităților agricole, prevenirea migrației din mediul rural și a depopulării satelor, reînnoirea generațiilor în managementul fermelor și îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității și a calității produselor furnizate. Menținerea creșterii ovinelor/caprinelor în concordanță cu nivelul efectivelor de femele și berbeci cu vârsta de peste 1 an care perpetuează specia prin obținerea de noi produși, duce la menținerea pajiștilor naturale și a florei spontane pe aceste suprafețe, la respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact asupra condițiilor de protecție a mediului. Prin această formă de sprijin se are în vedere contextul actual al deprecierii nivelului de trai pe seama alinierii costurilor inputurilor şi al scăderii veniturilor crescătorilor de animale pe fondul crizei economice, al volatilităţii preţului la carnea şi laptele de ovine/caprine.

Informațiile necesare pentru solicitarea intervenției, precum și documentele necesare se regăsesc în cadrul Ghidului pentru Solicitanții de Intervenții in Sectorul Zootehnic Campania 2023.

2.5 PD-25 -Sprijin cuplat pentru venit – viermi de mătase

SCVZ se solicită de către fermierii activi, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

  • achiziţionează cutii de câte 10 grame de ouă de viermi de mătase/cutie de la unităţi autorizate sanitar veterinar, din care se obţin minimum 15 kg gogoşi crude mătase;
  • au încheiat un contract de livrare cu o unitate de procesare/operator din domeniu pentru minimum 15 kg gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase eclozionabile, în cazul procesării prin terţi. Unitatea de procesare/Operatorul din domeniu are ca obiect de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile şi/sau producţia de ţesături.

Documentele specifice care se depun la solicitarea SCVZ:

  • copia contractului de livrare cu o/un unitate de procesare/operator din domeniu, în cazul procesării prin terţi;

Documentele specifice care se depun:

  • factura de achiziţie a cutiilor cu ouă de viermi de mătase/documente contabile interne din care să reiasă cantitatea totală de ouă de viermi de mătase produse şi cantitatea de ouă de viermi de mătase transformate în gogoşi crude de mătase din cantitatea totală, și autorizaţia sanitar- veterinară pentru producerea materialului sericicol;
  • factura de vânzare a gogoşilor crude de mătase către procesator/operator sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producţiei proprii de gogoşi crude de mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne.

Informațiile necesare pentru solicitarea intervenției, precum și documentele necesare se regăsesc în cadrul Ghidului pentru Solicitanții de Intervenții in Sectorul Zootehnic Campania 2023.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut