guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

1. Ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic (ANTZ)

Ajutorul național tranzitoriu (ANT) continuă să fie o componentă importantă de sprijin pentru fermieri. Deși dimensiunea ANT în termeni financiari este diminuată, împreună cu sprijinul acordat prin plătile directe aferente, au în vedere atingerea obiectivelor scontate în sectoarele în cauză.

Astfel pe baza concluziilor analizelor SWOT, a nevoilor identificate și a rezultatelor consultărilor cu partenerii sociali, s-a decis continuarea acordării ajutoarelor naționale tranzitorii, utilizând posibilitatea prevăzută la articolul 147 din Regulamentul (UE) 2021/2115.

  • Schemă decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte:

Scurtă descriere:

ANTZ 7 – schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte se acordă fermierilor crescători de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • la data solicitării ANTZ, exploatația să fie înregistrată în BND;
  • plata ANTZ se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte, per exploataţie cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în perioada de referință.
  • la data depunerii cererii ANTZ, solicitantul trebuie să producă și să valorifice în perioada de referință a anului de cerere o cantitate de minim 30% din cantitatea produsă și valorificată în perioada de referință (valabil pentru 01.01-31.12. 2018)
  • Perioada de referință se determină, în funcție de data înființării exploatației, astfel:
  • Pentru fermierii care au valorificat o cantitate de minimum 3 tone lapte în exploatații cu cod ANSVSA înființate până la data de 31.01.2018, perioada de referință este 01.01.2018-31.12.2018.
  • Pentru fermierii care au valorificat o cantitate de minimum 3 tone lapte în exploatații cu cod ANSVSA înființate în intervalul cuprins între 01.01.2019-28.02.2023, perioada de referință este 01.03.2022- 28.02.2023.

Informațiile necesare pentru solicitarea intervenției, precum și documentele necesare se regăsesc în cadrul Ghidului pentru Solicitanții de Intervenții in Sectorul Zootehnic Campania 2023.

  • Schemă descuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne:

Scurtă descriere:

Sectorul bovine carne ANTZ 8 carne de vită și mânzat- plata decuplată de producție se acordă pentru un efectiv de minimum 3 capete bovine.

Informațiile necesare pentru solicitarea intervenției, precum și documentele necesare se regăsesc în cadrul Ghidului pentru Solicitanții de Intervenții in Sectorul Zootehnic Campania 2023.

  • Schemă cuplată de producție, speciile ovine/caprine:

Scurtă descriere:

ANTZ 9 ovine și caprine femele- plată cuplată de producție se acordă exploatațiilor cu un efectiv de minimum 50 de capete de femele ovine/ 25 de capete de femele caprine. SCZ pentru ovine/ caprine se acordă pentru un efectiv cuprins între 60 şi 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci , respective 50 şi 500 de capete de femele caprine şi/sau ţapi. Complementaritatea se aplică exploatațiilor cu un efectiv cuprins între 60-500 capete ovine, respectiv 50-500 capete caprine, aceaste categorii de exploatații având cea mai mica rată de rentabilitate și fiind cele mai vulnerabile în cazul fluctuațiilor prețurilor inputurilor și ale veniturilor.

Informațiile necesare pentru solicitarea intervenției, precum și documentele necesare se regăsesc în cadrul Ghidului pentru Solicitanții de Intervenții in Sectorul Zootehnic Campania 2023.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut