guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

3. Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte (PD-07)

Încurajarea fermierilor să utilizeze tehnici ce conduc la îmbunătățirea condițiilor de creștere și exploatare a vacilor de lapte.

Standarde actuale conform Directivei nr. 58/1998 privind protecția animalelor de fermă

1.Animalele sunt îngrijite de un personal suficient de numeros care deține aptitudinile, cunoștințele și capacitățile profesionale adecvate.

2.Toate animalele deținute în sisteme de creștere, a căror bunăstare depinde de o îngrijire frecventă acordată de oameni sunt inspectate cel puțin o dată pe zi. Animalele crescute sau deținute în alte sisteme sunt inspectate la intervale suficiente pentru a evita orice suferințe.

3.Animalele care nu sunt ținute în adăposturi sunt, după caz și în măsura posibilităților, protejate împotriva riscurilor pentru sănătatea lor.

Cerințe specifice care depășesc standardele superioare:

1.verificarea periodică a stării tehnice a echipamentelor de muls în vederea evitării mulsului traumatic, verificare de cel puțin 3 ori/an;

2.schimbarea manșoanelor aparatelor de muls la un interval de maxim 4 luni;

3.folosirea produselor de întreținerea ugerului premergător mulsului și post muls;

4.efectuarea anuală a unei acțiuni suplimentare de trimaj pentru fiecare animal adult;

5.Menținerea zonei de odihnă din adăpost în condiții de confort sporit, prin creșterea cantității minime de așternut cu 100%, de la 2kg/cap/zi la 4 kg/cap/zi.

Beneficiarul:

– Crescător de animale care se încadrează în categoria fermierilor activ (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, și deține animalele înregistrate în RNE.

– deține o exploatație autorizată/înregistrată sanitar-veterinar și solicită sprijin prin această ecoschemă pentru bovine femele vaci de lapte adulte

– animalele să fie identificate și înregistrate conform sistemului oficial

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut