guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS)

Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS)
Scopul BISS este de sprijinire a veniturilor agricole în vederea realizării viabilității fermelor prin acordarea unei plăți anuale decuplate de producție pe hectarul eligibil declarat de fermierul activ.
BISS contribuie la stabilitatea relativă a veniturilor agricole, reducând volatilitatea acestora și la creșterea rezilienței fermierilor în condițiile actuale geopolitice și climatice.
În perioada 2023-2027, România va aplica intervenția BISS pentru o suprafață de 9.697.000 ha.
Plafonul alocat pentru anul 2023 este de 935.469.590 euro cu un cuantum unitar planificat de 96,47 euro/ha.
Condiții de eligibilitate:
🔹 Fermierul desfășoară o activitate agricolă pe teritoriul României și este “fermier activ”
🔹 Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha.
🔹 Pentru legume cultivate în sere și solarii, care beneficiază de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.
🔹 Ȋn cazul pajiștilor, trebuie să asigure o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM/ha sau să efectueze cel puțin o cosire anuală.
BISS este complementar celorlalte categorii de plăți directe, cum sunt sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri.
Totodată, BISS vizează alături de ecoschemele specifice, îmbunătățirea performanței de mediu. BISS este complementar și față de plățile cuplate pentru îmbunătățirea competitivității, durabilității sau calității produselor sectoarelor sensibile, cât și cu intervențiile de dezvoltare rurală de agromediu.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut