guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Termen limită pentru depunerea cererilor de acordare a sprijinului financiar pentru măsura de investiții în sectorul vitivinicol

Conform prevederilor art. 5 din Regulamentul nr. 2117/2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii.

 (7) Programele de sprijin în sectorul vitivinicol menționate la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se aplică în continuare până la 15 octombrie 2023. Articolele 3954 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se aplică în continuare după 31 decembrie 2022 în ceea ce privește:

(a) cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru operațiuni implementate în temeiul regulamentului respectiv înainte de 16 octombrie 2023 în cadrul schemei de ajutor menționate la articolele 39-52 din regulamentul respectiv;

(b) cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru operațiuni implementate în temeiul articolelor 46 și 50 din regulamentul respectiv înainte de 16 octombrie 2025, cu condiția ca, până la 15 octombrie 2023, aceste operațiuni să fi fost implementate parțial, iar cheltuielile efectuate să reprezinte cel puțin 30 % din totalul cheltuielilor planificate și ca aceste operațiuni să fie implementate integral până la 15 octombrie 2025.

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 1531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023:

„4.3. Termenul-limită pentru implementarea integrală de către beneficiar a programelor de investiții aferente Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 este 31 iulie 2023 inclusiv, iar efectuarea plăților aferente de către A.P.I.A. se realizează până la 15 octombrie 2023 inclusiv.

4.4. Prin excepție de la prevederile subpct. 4.3, termenul limită prevăzut la subpct. 4.3 pentru implementarea integrală a programelor de către beneficiari se extinde la 31 iulie 2025 inclusiv, cu condiția ca aceste programe să fi fost implementate parțial până la 15 octombrie 2023 inclusiv, cheltuielile efectuate să reprezinte cel puțin 30% din totalul cheltuielilor planificate și efectuarea parțială a plăților se realizează de către A.P.I.A. până la 15 octombrie 2023 inclusiv, iar efectuarea plăților aferente implementării integrale a programelor se realizează de către A.P.I.A., în funcție de termenul maxim de finalizare a programelor, până la 15 octombrie 2025 inclusiv.

4.5. Termenul prevăzut la subpct. 2.4 se corelează și se încadrează în termenele-limită prevăzute la subpct. 4.3 sau 4.4.

4.6. În cazul programelor care se implementează integral până la data de 31 iulie 2025 inclusiv, beneficiarul depune la A.P.I.A., până la data de 31 iulie 2023, inclusiv pentru sprijinul acordat în avans, documentele justificative, conform Ghidului solicitantului, cu privire la cheltuielile efectuate la zi care să reprezinte cel puțin 30% din totalul cheltuielilor planificate în cadrul programului.

4.6.1. În cazul sprijinului financiar acordat în avans, documentele justificative, doveditoare ale implementării parțiale, respectiv ale cheltuielilor efectuate la zi care să reprezinte cel puțin 30% din totalul cheltuielilor planificate în cadrul programului, se depun fără a însoți o cerere de plată și sunt verificate administrativ de către A.P.I.A.

6.15. În cazul implementării parțiale a programului, respectiv cheltuielile efectuate de către beneficiar reprezintă cel puțin 30% din totalul cheltuielilor planificate, cu excepția sprijinului acordat în avans, A.P.I.A efectuează plata aferentă acestor cheltuieli parțiale până la 15 octombrie 2023 inclusiv, după verificarea administrativă a documentelor.

6.16. Pentru plățile parțiale realizate potrivit prevederilor subpct. 6.15 verificarea la fața locului se realizează la cererea depusă de beneficiar pentru acordarea sprijinului financiar, la finalizarea programului.”

Luând în considerare prevederile legale mai sus menționate, în vederea efectuării plăților de către A.P.I.A. până la 15 octombrie 2023 inclusiv, recomandam urgentarea depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar si a documentelor justificative care să reprezinte cel puțin 30% din totalul cheltuielilor planificate în cadrul programului.

În situația în care valoarea totală a programului conține atât costuri eligibile cât și costuri neeligibile, acestea vor fi departajate în costuri eligibile și neeligibile în funcție de valoarea aprobată a bunurilor, echipamentelor, serviciilor și lucrărilor achiziționate.

Cheltuielile care reprezintă cel puțin 30% din totalul cheltuielilor planificate, nu vor conține cheltuieli neeligibile. În vederea justificării cheltuielilor se va întocmi Anexa 1 la prezenta adresa.

Având în vedere termenul limită de efectuare a plăților, se impune ca dosarul pentru acordarea sprijinului financiar să fie întocmit cu celeritate ,,complet și conform”, să nu necesite notificări de completare astfel încât să existe posibilitatea acordării sprijinului financiar conform prevederilor legale până la data de 15 octombrie 2023.

Supunem atenției faptul că, programele de investiții aferente “Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023”, pentru care efectuarea plăților de către A.P.I.A. nu se realizează până la 15 octombrie 2023 inclusiv, nu mai pot beneficia de sprijin financiar.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut