guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Informare către operatorii economici privind lista produselor agricole pentru care este necesară licenţă de import sau de export începând cu data de 06 noiembrie 2016

Urmare a aplicării de la data de 06 noiembrie 2016 a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de licenţe de import şi de export, a fost modificată lista produselor agricole pentru care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură emite licenţe de import şi de export.

Produsele agricole pentru care se emite licenţă de import sau de export, începând cu data de 6 noiembrie 2016 sunt menţionate în Anexa II Partea I (pentru import) şi Anexa II Partea II (pentru export) a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1239.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă faptul că, în ceea ce priveşte garanţiile de bună execuţie constituite pentru licenţele de import şi export eliberate de către APIA, şi a căror valabilitate nu a expirat la data de 06 noiembrie 2016, se pot aplica prevederile articolului 13 al Regulamentului Delegat (UE) 2016/1237, astfel:

La cererea titularului, garanţia constituită pentru o licenţă se eliberează când sunt îndeplinite toate cerinţele care urmează:

  • valabilitatea licenţei nu a expirat la data de 06 noiembrie 2016
  • licenţa nu mai este necesară pentru produsele în cauză de la data de 06 noiembrie 2016
  • licenţa a fost utilizată numai parţial sau nu a fost utilizată deloc la data de 06 noiembrie 2016

Ambele regulamente menţionate mai sus, respectiv Regulamentul Delegat (UE) 2016/1237 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export şi de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele referitoare la eliberarea şi reţinerea garanţiilor constituite pentru astfel de licenţe, precum şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 1345/2005, (CE) nr. 376/2008 şi (CE) nr. 507/2008 ale Comisiei şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de licenţe de import şi de export pot fi consultate gratuit accesând site-ul EUR LEX:

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut