guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 – sesiunea 3

ANUNŢ DE LANSARE A SESIUNII 3 PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE SPRIJIN

Anunţul privind perioada de depunere a cererilor de plată pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurirea și crearea de suprafeţe împădurite” – sesiunea 1/2016, Sesiunea 2/2017 sau/și Sesiunea 3/2018

În perioada 11 decembrie 2018, ora 9:00 – 28 iunie 2019, ora 14:00 se va desfășura cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafeţe împădurire”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020.

Alocarea financiară a acestei sesiuni este de 115.995.314 euro.

Prima etapă în accesarea sprijinului este cea de identificare a terenurilor care urmează a fi împădurite. În acest sens, MADR invită potenţialii beneficiari să solicite eliberarea Notei de constatare la Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Potenţialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Versiunea aprobată a Ghidului solicitantului pentru Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafeţe împădurite” pentru această sesiune, care detaliază modul de accesare a sprijinului financiar, precum și documentele relevante pentru implementarea schemei de ajutor de stat sunt postate pe site-ul APIA – http://www.apia.org.ro, la secţiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR.

Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecţie.

Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează:

Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toţi beneficiarii schemei,
Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de beneficiar și tipul de teren.
Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate în tabelul de mai jos, cu precizarea că valorile din paranteză sunt aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislaţiei naţionale aplicabile.

EUR/ha Terenuri agricole Terenuri neagricole
Câmpie Deal Munte Câmpie Deal Munte
Prima 1 (rândul 1+rândul 2 + rândul 3)
1 Proiect tehnic Cost elaborare proiect tehnic de împădurire = VB + n x VM x 2%, în care:

VB – 590 (476) euro

n (ha) – suprafaţa totală solicitată a fi împădurită în baza schemei de ajutor de stat

VM (euro) – 8.889 (7169) euro

2 Înfiinţare 3994 (3221) 2528 (2039) 2619 (2112) 4393 (3543) 2639 (2128) 2730 (2202)
3 Împrejmuire 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749)
Prima 2 (rândul 4…9 + rândul 10…11 + rândul 12)
Lucrări de întreţinere (maximum 6 ani)
4 Întreţinere anul 1 1138 (918) 1443 (1164) 487 (393) 1138 (918) 1443 (1164) 487 (393)
5 Întreţinere anul 2 2423 (1954) 1923 (1551) 1295 (1044) 2423 (1954) 1923 (1551) 1295 (1044)
6 Întreţinere anul 3 1671 (1348) 1438 (1160) 1198 (966) 1671 (1348) 1438 (1160) 1198 (966)
7 Întreţinere anul 4 899 (725) 834 (673) 109 (88) 899 (725) 834 (673) 109 (88)
8 Întreţinere anul 5 632 (510) 465 (375) 109 (88) 632 (510) 465 (375) 109 (88)
9 Întreţinere anul 6 632 (510) 465 (375) 55 (44) 632 (510) 465 (375) 55 (44)
Lucrări de îngrijire (2 ani)
10 Îngrijire 1 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154)
11 Îngrijire 2 157 (127) 157 (127) 262 (211) 157 (127) 157 (127) 262 (211)
Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)
12 Marja netă standard 190 190 190

Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.

Fișiere atașate (41)

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut