guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Măsura 10 – agro-mediu şi climă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020

Beneficiarii plăţilor compensatorii pentru M.10 sunt: 

 • fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafaţă (P1-P7 și P9- P11) ale M.10;
 • fermierii care cresc femele adulte de reproducţie de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al M.10.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha) sau pe UVM (pentru pachetul 8 din măsura de agro-mediu și climă, calculat pentru femelele adulte de reproducţie de rasă pură), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele măsurii M.10. 

VALOAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII PENTRU M.10

Plăţile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.10 vizează compensarea costurilor suplimentare și pierderilor de venit rezultate în urma aplicării unor măsuri de management extensive pe terenurile Pagina | 8 agricole, orientate spre atingerea unor obiective de mediu (conservarea biodiversităţii, protecţia apelor și a solului). 

Valorile plăţilor compensatorii sunt următoarele:

Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) – 142 €/ha/an;

Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1):

 • varianta 2.1 – lucrări manuale – 100 €/ha/an;
 • varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fâneţe – 21 €/ha/an;

Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări:

 • sub-pachetul 3.1 – Crex crex:
  • varianta 3.1.1 – lucrări manuale – 310 €/ha/an;
  • varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 €/ha/an.
 • sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus:
  • varianta 3.2.1 – lucrări manuale – 159 €/ha/an;
  • varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus – 80 €/ha/an.

Pachetul 4 – culturi verzi – 128 €/ha/an;

Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 €/ha/an;

Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

 • varianta 6.1 – lucrări manuale – 410 €/ha/an;
 • varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 €/ha/an.

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 €/ha/an;

Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon:

 • Ovine – 87 €/UVM/an;
 • Caprine – 40 €/UVM/an;
 • Bovine – taurine și bubaline – 200 €/UVM/an;
 • Ecvidee – 200 €/UVM/an;
 • Porcine – 176 €/UVM/an.

Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina):

 • sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) – 200 €/ha/an;
 • sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina):
  • varianta 9.2.1 – lucrări manuale – 269 €/ha/an;
  • varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) – 190 €/ha/an.

Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 €/ha/an;

Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):

 • sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda):
  • varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 €/ha/an;
  • varianta 11.1.2 – zonă de protecţie pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil – 100 €/ha/an.
 • sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda):
  • varianta 11.2.1 – lucrări manuale – 269 €/ha/an;
  • varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare – 190 €/ha/an;
  • varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 169 €/ha/an.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU M.10

Beneficiarul se angajează:

 • să menţină angajamentul pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia;
 • să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole/efectivelor de animale aflate sub angajament (pentru P8 din M.10), prin completarea caietului de agro-mediu;
 • să respecte cerinţele de bază relevante pachetelor pentru care aplică stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole și/sau animalele angajate;
 • să respecte cerinţele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

În consecinţă, semnarea angajamentului de către fermier este cerinţă de eligibilitate.

Pentru toate pachetele M.10, cu excepţia P8, beneficiarul: 

 • este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafaţa agricolă;
 • deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha.

Pentru P5:

 • sunt eligibili numai fermierii care deţin în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha.

Pentru P4 și P7: 

 • suprafaţa care face obiectul angajamentului trebuie să fie diferită de cea pentru care este obligatorie respectarea pe timpul iernii a standardului GAEC 4 referitor la protecţia solului (20% din suprafaţa de teren arabil a fermei). Așadar, pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiţionalitate, P4/P7 se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.

Pentru P8, beneficiarul:

 • deţine femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în Program, înscrise în registrul genealogic al rasei – secţiunea principală.

Pentru mai multe informaţii referitoare la Măsura 10 – agro-mediu şi climă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 consultaţi Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – agro-mediu şi climă din PNDR 2014-2020!

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut