guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Distilare vin în situaţii de criză – anul 2021

Informaţii privind cursul de schimb pentru măsura de distilare a vinului în situaţii de criză

Conform prevederilor Ordinului nr. 178/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023:

  • pentru a obţine sprijinul financiar pentru măsura de distilare a vinului in situaţii de criza, solicitantul poate depune până la data de 1 septembrie 2021 la sediul central al A.P.I.A. una sau mai multe cereri pentru plata sprijinului financiar,
  • plata sprijinului financiar către beneficiar se poate face și în avans, iar valoarea avansului este de 100% din valoarea corespunzătoare volumului estimat, în condiţiile constituirii unei garanţii bancare de 110% din valoarea avansului solicitat.

Potrivit art. 38 și art. 40 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agenţiile de plăţi și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanţiile și utilizarea monedei euro, cu privire la garanţii și stabilirea cursului de schimb:

„În cazul garanţiilor, faptul generator al cursului de schimb este data la care se depune garanţia.

Atunci când un fapt generator este stabilit în temeiul legislaţiei Uniunii, cursul de schimb aplicabil este ultimul curs stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) înainte de prima zi a lunii în cursul căreia se produce faptul generator.”

Prin urmare, pentru măsura de distilare a vinului în situaţii de criză, cursul de schimb aplicabil privind calcularea sumei constituite în lei pentru echivalare în euro este cursul BCE din data de 30 iulie 2021, respectiv 1 euro = 4,9203 lei.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut