guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Măsuri excepţionale cu caracter temporar pentru prevenirea şi gestionarea crizelor din sectorul fructelor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că au fost stabilite măsuri excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe, prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale – OMADR nr.243/2017, pentru retragerea de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite.

Beneficiarii măsurii excepţionale pot fi organizaţiile de producători din sectorul fructelor, recunoscute în conformitate cu art.154 din Regulamentul (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (…) cu completările ulterioare,  precum și producătorii de fructe care nu sunt membri ai acestor organizaţii.

Sunt eligibile următoarele produse din sectorul fructelor destinate consumului în stare proaspătă:

(a) merele clasificate la codul NC 0808 10;

(b) perele clasificate la codul NC 0808 30;

(c) prunele clasificate la codul NC 0809 40 05;

(d) piersicile și nectarinele încadrate la codul NC 0809 30;

(e) cireșele clasificate la codul NC 0809 29 00.

Beneficiarii produselor retrase sunt persoanele cărora li se asigură asistenţa specializată de către destinatarii prevăzuţi la art. 411 alin.(3) din OMADR nr.694/2008 privind condiţiile de recunoaștere a organizaţiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume (…) cu modificările și completările ulterioare, și care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile din aceste produse pe care destinatarii le achiziţionează în mod obișnuit.

Cantităţile de produse retrase sunt distribuite gratuit către:

a) asociaţii sau fundaţii care furnizează servicii sociale pentru diverse categorii de persoane aflate în risc de excluziune socială și asigură masa beneficiarilor și/sau derulează activităţi de preparare și distribuire de hrana și ajutoare alimentare;

b) unităţi penitenciare, școli, instituţii publice de educaţie și tabere de vacanţă pentru copii, precum și către instituţii/unităţi/centre publice de asistenţă socială, spitale, care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile pe care le achiziţionează în mod obișnuit din aceste produse.

Cantitatea eligibilă pentru sprijinul financiar excepţional este de maximum 500g/săptămână pentru o persoană, distribuirea fiind făcută cel puţin o dată pe săptâmână.

Destinatarii trebuie:

  1. să respecte normele prevăzute de Reg. (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (…) cu completările ulterioare, precum și pe cele emise în temeiul acestuia;
  2. să ţină o contabilitate a stocurilor separată în cazul operaţiunilor respective;
  3. să se supună controalelor prevăzute de dreptul Uniunii Europene și
  4. să prezinte documentele justificative privind destinaţia finală a fiecărui produs în cauză, sub forma unui certificat de recepţie sau a unui document echivalent care să ateste preluarea, de către o terţă parte, a produselor retrase, în vederea distribuirii lor gratuite.

Producătorii interesaţi depun la Centrele judeţene APIA o notificare cu privire la intenţia de retragere de la comercializare a unor cantităţi de produse. Notificarea este verificată la nivelul Centrului judeţean în ceea ce priveşte conformitatea, eligibilitatea solicitantului şi a produselor, corelaţia cu datele înregistrate în IACS.

Formularistica este prevăzută în anexele 1 și 2, ce fac parte integrantă din OMADR mai sus menţionat.

Producătorul este contactat de inspectorii APIA pentru a stabili programul operaţiunilor de retragere deoarece acestea trebuie să se desfăşoare sub monitorizarea APIA pentru a fi eligibile (control de nivel I).

În termen de 30 de zile de la finalizarea operaţiunilor, producătorii depun la centrele judeţene APIA cererea de plată. Se realizează apoi controalele de nivel II şi dosarele de plată sunt trimise la APIA Central unde are loc verificarea administrativă şi plata sprijinului financiar.

Agenţia va monitoriza zilnic cantităţile de produse care fac obiectul măsurii retragerii de pe piată şi va sista aplicarea acestei măsuri la data epuizarii cantităţii alocate României.

Informaţii suplimentare:

Stabilirea valorii sprijinului financiar se face pe baza cuantumurilor maxime stabilite prin Anexa II la R. (CE) 2017/1165.

Produs

Sprijin maxim (euro/100 kg)

Distribuire gratuită

Mere

16,98

Piersici şi nectarine

26,90

Pere

23,85

Prune

34,00

Cireşe

48,14

Costurile de transport (Anexa nr. IV la R (CE) nr. 2017/892)

Distanţa între locul de retragere şi locul de livrare

Costuri transport (euro/to)*

Mai puţin de 25 km

18,20

Între 25 şi 200 km

41,40

Între 200 şi 350 km

54,30

Între 350 şi 500 km

72,60

Între 500 şi 750 km

95,30

750 km sau mai mult

108,30

* Supliment pentru transportul refrigerat 8,5 euro/to

Costurile de sortare şi ambalare pentru produsele retrase de pe piaţă în scopul distribuirii gratuite (Anexa nr. V la R (CE) nr. 2017/892)

Produs

Costuri de sortare şi ambalare (EUR/tonă)

Mere

187,7

Pere

159,6

Piersici

175,10

Nectarine

205,80

Alte produse

201,1

Pentru conversia în lei se foloseşte cursul de schimb al BCE din ultima zi a lunii anterioare celei în care a avut loc operaţiunea de retragere de la comercializare.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut