guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

ANUNŢ pentru operatorii economici solicitanţi de licenţe de import în cadrul contingentelor tarifare

Vă informăm că în data de 12.06.2020 au fost publicate în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L185

următoarele regulamente privind gestiunea contingentelor tarifare pe bază de licenţe:

 

1. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/760 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licenţelor și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanţiilor în cadrul gestionării contingentelor tarifare

2. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/761 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 510/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește sistemul de gestionare a contingentelor tarifare pe bază de licenţe

 

Accesând link-ul

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0760&qid=1594807312573&from=RO

puteţi vizualiza şi descărca gratuit Regulamentul delegat (UE) 2020/760

      iar,

accesând link-ul

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0761&qid=1594808032889&from=RO

puteti vizualiza şi descărca gratuit Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut