guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Director Direcţia Plăţi Directe – Sector Zootehnic: Stela Tănase

Nume: Stela Tănase

Naţionalitate: română

Data naşterii: 02.08.1962

Experienţă profesională:

Iunie 2020 – prezent: Director Direcția Plăți Directe Sector Zootehnic

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Aparat central, Bucuresti (România)

Februarie 2020 – Mai 2020: Director General Adjunct –Direcția Generală Politici Agricole –

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

2016 – Ianuarie 2020: Director Direcția Plăti Directe Sector Zootehnic

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Aparat central, Bucuresti (România)

2015 – 2016: Director Adjunct IACS

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Aparat central, Bucuresti (România)

2014 – 2015: Director – Direcția Măsuri de Piată

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Aparat central, Bucuresti (România)

2008 – 2014: Director Direcția Măsuri Specifice

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Aparat central, Bucuresti (România)

2007 – 2008: Șef serviciu – Serviciul coordonare ajutoare de stat și subvenții buget national

Coordonare tehnică si metodologică a centrelor judetene și locale în administrarea schemelor de sprijin cu surse de finantare FEGA, FEADR și buget național

2006 – 2007: Consilier principal – Direcția Măsuri de Sprijin Plăți Directe

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Aparat central, Bucuresti (România)

2002 – 2006: Director economic SC Agrital 2002 SRL

2000 – 2002: Administrator SC Voltron SRL

1982 – 2000: Economist salarizare/Economist ferma vegetala

IAS Mircea Voda/Cezomiv SA Mircea Voda/Agroindustriala Dedulesti – Mircea Voda județ Brăila

Educaţie şi formare:

04.03.2021 – 27.04.2021: Diploma de absolvire “Performanța în sectorul Public” Centrul de formare APSAP prin intermediul mijloacelor electronice

04.03.2021: Diploma de absolvire sistemul de control intern/managerial Centrul de formare APSAP

-prin intermediul mijloacelor  electronice

02.12.2019 – 04.12.2019: Diploma de absolvire “Implementarea standardelor de control intern managerial, identificarea și administrarea riscurilor în entitatile publice”

16.09.2019 – 18.09.2019: Diploma de absolvire “Consolidarea sistemului național antifraudă în utilizarea fondurilor europene, prin măsuri de prevenire”

15.01.2019 – 18.01.2019: Diploma de participare “Programul de formare profesională pentru personalul APIA implicat în primirea, gestionarea, coordonarea și controlul cererilor unice de plată aferente măsurilor de dezvoltare rurala din PNDR 2014-2020 în conformitate cu acordurile de delegare încheiate între APIA și AFIR, Măsura 8 și Măsura 15”

19.12.2018 – 20.12.2018: Certificat de absolvire Curs în domeniul “Sistemului de Control Intern/Managerial în Entitațile Publice”

24.09.2018 – 20.12.2018: Diploma de participare “Programul de formare profesională în domeniul bunăstarii animalelor – M14 și al ajutoarelor de stat”

26.02.2018 – 27.02.2018: Diploma de participare “Campania de primire a cererilor unice de plată (FEGA și FEADR) pentru anul 2018”

19.07.2017 – 21.07.2017: Diploma de participare “Implementarea prevederilor HG 211/2017 la nivelul centrelor județene”

28.06.2017 – 01.07.2017: Diploma de participare “Incheierea Campaniei de depunere a cererilor unice de plată, gestionarea și pregătirea controalelor”

16.02.2017 – 18.02.2017: Diploma de participare “Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017”

09.10.2016 – 12.10.2016: Diploma de participare “Prevenirea și combaterea fraudei, etica și integritatea în instituțiile publice”

18.11.2013 – 20.11.2013: Certificat de participare “Instruirea personalului de la nivel central, judetean și local care are atribuții în implementarea FEADR (APIA) cu tema: Aspecte privind bunastarea animală (Suine/Păsări)”; Certificat de participare “Instruirea personalului de la nivel central, judetean și local care are atribuții în implementarea FEADR (APIA) cu tema: Aspecte privind abilități de comunicare, tehnici de prezentare și tehnici de negociere”

2012: Certificat ECDL Complet “Permisul European de Conducere a Computerului Complet”

03.12.2009: Diploma studii postuniversitare USAMV București Consultanță Agricola

2006 – 2008: Diploma de Master Academia de Studii Economice din București Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

1996 – 2000: Diploma de Licență Academia de Studii Economice din București – Economist – Facultatea de Management – A.I.S.T.E.D.A Bucuresti

1977 – 1981: Diploma de Bacalaureat – Liceul Industrial “Ianca-Braila”

Limba maternă: română;

Limbi străine cunoscute (ascultare, citire, participare la conversaţie, discurs oral, exprimare scrisă):

Engleză: B2, B2, B2, B2, B2

Italiană: C1, C1, C1, C1, C1

Competenţe de comunicare: Capacitatea de a organiza eficient timpul și activitățile ; Capacitatea de a stabili teluri comune; Abilități de comunicare interpersonală; Abilitati de lucru în medii multiculturale

Competenţe organizaţionale/manageriale: Capacitatea de a coordona o echipă diversă și de mari dimensiuni; Motivație de lucru și proactivitate; Flexibilitate și deschidere către nou; Capacitatea de gestionare a activităților; Rezistența la stres

Competenţe dobândite la locul de muncă: Cunostințe aprofundate despre Politica Agricolă Comună cu precădere cele din domeniul agricol, managementul fondurilor europene și naționale.

Competenţe digitale: Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut