guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Direcţia Audit Intern: Vica Hăpău

Nume: Vica Hăpău

Data naşterii: 16 decembrie 1967

Cetăţenia: română

Experienţă profesională:

Martie 2010 – prezent: Director Direcţia Audit Intern, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

Februarie 2006 – Martie 2010: Şef Serviciu, Serviciul Comerţ Exterior, Direcţia Măsuri de Piaţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

Septembrie 2004 – Februarie 2006: Consilier superior, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

2002 – 2004: Consilier superior, MAPDR, Direcţia Generală Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale;

1999 – 2002: Consilier superior, MAPDR, Direcţia Politici Comerciale;

August 1993 – Martie 1999: Cercetător ştiinţific, Institutul de Economie Agrară – ASAS.

Educaţie şi formare:

1988 – 1993: Academia de Studii Economice Bucureşti, Economia producţiei agricole şi industrie alimentară;

2012 – 2014: Universitatea Atheneum Bucureşti, Contabilitate, Audit şi Consultanţă, studii masterale;

2007 – 2008: Academia de Studii Economice Bucureşti, Managementul instituţiilor Publice;

Iunie 2015: Publicaţia cursdeguvernare.ro în cooperare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, Conferinţa “Aderarea României la Euroland”;

Iunie 2015: UCAAPI/Şcoala de finanţe publice şi vamă din cadrul MFP, Analiza şi evaluarea competenţelor profesionale necesare desfăşurării activităţii de audit intern;

Iunie 2015: UCAAPI/Şcoala de finanţe publice şi vamă din cadrul MFP, Buget, finanţe publice, contabilitate şi creanţe bugetare;

Septembrie 2014: Ministerul Finanţelor Publice, Planificarea şi realizarea misiunilor de audit public intern al performanţei;

Martie 2014: Asociaţia Auditorilor Interni din România, Standarde Internaţionale de Audit Intern – noutăţi legislative;

Iunie 2013: Asociaţia Auditorilor Interni din România, Auditul performanţei şi auditul achiziţiilor publice;

Decembrie 2012: Asociaţia Auditorilor Interni din România, Elemente de audit public intern, control intern/managerial şi Guvernanţă;

Decembrie 2011: Asociaţia Auditorilor Interni din România, Introducere în managementul integrat al riscului;

Aprilie 2011: Asociaţia Auditorilor Interni din România, Elaborarea rapoartelor de audit;

Aprilie 2011: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Managementul organizaţional;

Iunie 2011: Asociaţia Auditorilor Interni din România, Auditul intern bazat pe cadrul COSO, autoevaluarea controlului;

1998 – 1999: Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Management, tehnică şi analiza prezentării, politici agrare, economie politică, marketingul şi diseminarea produselor agricole.

Limba maternă: română

Limbi străine (abilităţi de ascultare, abilităţi de citire, interacţiune, exprimare, scris):

Engleză: B2, B2, B1, B1, B1

Franceză: B2, C2, B2, B2, B1

Lucrări publicate:

Raport de situaţie şi perspectivă – Piaţa laptelui şi produselor lactate, nr. 3-8, publicate în perioada 1996-1999;

Raport de situaţie şi perspectivă – Piaţa porumbului, nr. 1-5, publicate în perioada 1996-1999.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut