guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Prelungire termen depunere cereri de plată pâna la data de 31 mai 2023 inclusiv

APIA vine în sprijinul fermierilor!

În Monitorul Oficial nr.407 din 12.05.2023 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.422/10.05.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.

Prin actul normativ adoptat de Guvern au fost corelate anumite prevederi din Hotărârea Guvernului nr.1571/2022 și Planul strategic PAC 2023 – 2027, și, totodată, a fost aprobată prelungirea termenului de depunere a cererilor de plată pentru intervențiile IACS prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -c) din HG nr. 1571/2023, precum și modificările la acestea, până la data de 31 mai inclusiv, fără penalizări.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 422/10.05.2023, cererile de plată pot fi depuse şi după data-limită de depunere, până cel târziu la data de 9 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de întârziere depășește data de 9 iunie, cererea de ajutor sau de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin. Modificările la cererile de plată se depun fără penalități de întârziere până la data de 9 iunie inclusiv. Modificările la cererile de plată pot fi depuse și după data de 9 iunie până cel târziu data de 16 iunie inclusiv, cu  o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză.

Prelungirea termenului a survenit ca urmare a nevoii fermierilor de a se familiariza cu noile intervenții prevăzute în Planul strategic PAC 2023 – 2027, precum și a personalului APIA pentru înregistrarea tuturor solicitanților și a documentelor aferente în sistemul informatic, având în vedere că acesta este primul an de aplicare a noii Politici Agricole Comune.

Reamintim fermierilor care doresc să aplice pentru măsura 11 – agricultură ecologică de obligativitatea respectării termenului limită de 16 mai, inclusiv, până la care pot depune dosarele de înscriere în sistemul de agricultură ecologică pentru anul 2023, conform prevederilor Ordinului nr. 45 din 25.02.2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/ grupurilor de operatori in agricultură ecologică.

Fișiere atașate (1)

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut