guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

APIA primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în data de 03 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 205/20220 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Schema de sprijin va fi aplicată la nivel naţional de către Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Solicitanţii vor depune o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat în perioada 04 – 14 decembrie 2020 inclusiv, la Centrul Judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia își au domiciliul respectiv sediul social.

Bugetul alocat acestei scheme este de 59.500 mii lei și se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020

Cuantumul ajutorului de stat acordat beneficiarilor eligibili este egal cu echivalentul în lei a 500 euro/ha.

Valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat pentru susţinerea producătorilor din sectorul vitivinicol poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene – Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Cursul de schimb pentru calcularea ajutorului solicitat este de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de BNR în conformitate cu art. 9 alin (3) din OUG nr. 205/2020 la data de 04.12.2020.

Beneficiarii sunt producătorii vitivinicoli care desfășoară activităţi pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, și persoanelor juridice, denumiţi în continuare beneficiari.

Criteriile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească sunt următoarele:

a) să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu Cerere unică de plată;

b)  să exploateze plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole și să aibă pentru acestea depuse și înregistrate declaraţii de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) să nu depășească valoarea totală de 100.000 euro/beneficiar  în baza pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare;

d) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat va fi însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului sau certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;

b) coordonate bancare/trezorerie.

Cererea însoţită de documentele justificative se poate transmite și prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului a fiecărei pagini a documentului transmis.

APIA va notifica beneficiarii cu privire la situaţia cererilor depuse și la deciziile de plată utilizând instrumente electronice (adresa de e-mail înscrisă în cererea de sprijin și numărul de telefon). Este foarte important ca datele de contact furnizate de beneficiari să fie corecte și actuale astfel încât să se asigure comunicarea operativă eficientă.

În cazul în care, în urma verificărilor administrative, APIA constată că sunt necesare precizări suplimentare, va notifica beneficiarul cu privire la documentele ce trebuie să fie depuse la dosar. Termenul maxim de răspuns este de 3 zile lucrătoare de la data notificării dar nu poate depăși termenul maxim de depunere a cererilor.

După finalizarea verificărilor realizate se stabilesc suprafeţele eligibile și se aprobă sumele pe fiecare beneficiar, în limita suprafeţei maxime de 200 ha.

În situaţia în care sumele stabilite depășesc prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, valoarea ajutorului de stat se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut